onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning
Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring.

1. Dette betyr at samfunnet gradvis utvikler seg, mennesker får ny tankegang eller meninger om andre, forhold og sosial utvikling er stadig under endring.

2. Ting som har endret seg siden jeg var liten er muligens familieforhold og homofilt samboerskap. Det er flere som skiller seg, flere homofile bor sammen/flytter sammen, menneskenes psykisk syke har endret seg, det er flere idag som har en psykisk sykdom enn før i tiden. Kvinner er alt akseptert til å jobbe sammen med menn eller over menn, men det er noen som har litt imot det, men det blir mindre, kjønnsdiskrimineringen endrer seg. Innvandringen har blitt større og "vi" nordmenn aksepterer det mer normalt. Teknologien har blitt mer avansert, men samtidig noe vi trenger. Barn er mer opptatt av f. eks leketøys robott som beveger seg eller en bamse som kan snakke. Barn spiller mer PC spill og TV spill en før, de er ikke like mye ute som andre generasjoner var.

Hvilken konsekvenser mener du disse samfunnsendringene har å si for oppveksten og sosialiseringen av barn og unge?
(svare senere)

torsdag 3. april 2008

Brukermedvirkning

Kompetansemål: Elevene skal kunne gjøre rede for hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget.


Brukermedvirkning handler om kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos ansatte. Du må for eksempel ha kunnskap om barn og unges utvikling for å kunne tilpasse brukermedvirkningen til deres modningsnivå. Du må også ha holdninger som inkluderer alle barn og unges rett til brukermedvirkning, også sterkt funksjonshemmede, eller barn og unge som kommer fra hjem med en annen kuturell og religiøs identitet enn din egen. Du må lære deg å observere, planlegge og kommunisere med barn på ulike alderstrinn og med ulikt funksjonsnivå. (Kommunikasjon og samhandling, Gyldendal 2007)

-------------------------------------------------------------------------------------

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:
barnehage
skole
ungdomsklubb
Drøft hva barn i barnehage kan bestemme, hva barn og unge kan bestemme i skolen og hva ungdom kan bestemme i en ungdomsklubb.


I barnehagen skal barn få valg til å gjøre nesten det de vil. De voksne kan spørre om et barn vil gjøre noe av f.eks to ting og barnet vil selv få medvirkning i valget, altså brukermedvirkning. Og høre på det barnet har å si er også viktig for at han/hun skal få medvirke i sin egen hverdag i barnehagen.
Barna kan nok ikke få bestemme alt, men ved å gi dem valg mellom forskjellige ting kan de få bestemme på en sikker måte og de vil føle at deres egne meninger blir hørt. Å oppmuntre barna til å ta egne valg vil være bra for utviklingen deres.
I skolen kan elevene være med på å bestemme hvordan de vil jobbe med en oppgave eller få si sin mening om hvordan de best lærer. Skolen er jo et sted hvor de skal lære noe, men det er ikke gøy å lære om det bare er slitsomt og at de ikke får velge hvordan å utføre/gjennomføre arbeidet noen ganger.

På skolen finner man venner på et annet nivå enn barnehagen og om de skal f.eks ha gruppearbeid hvor de selv får velge hvem de vil jobbe med er det viktig at ingen blir utelatt.
Regler i timene og friminuttene kan elevene bestemme eller si sin mening om og så kan læreren bestemme eller godkjenne hvilke som høres gode ut og som kan brukes.
Å få elevene til å bli delaktige i skolen vil virke positivt på dem og deres kunnskap (altså det de vil lære)

I en ungdomsklubb er poenget med klubben et fristed for ungdom som er ''overvåket'' av de voksne. (overvåket i den betydning at de passer på, men også har en viss avstand fra ungdommene slik at det ikke blir for tett med voksnes meninger om visse ting, men at de har en liten frihet der)
Ungdommenes meninger skal bli hørt og muligens diskutert om. De kan selv velge aktiviteter, det er viktig at klubben har varierte aktiviteter å velge mellom eller at ungdommene selv kommer med forslag til ting som kan kjøpes inn eller gjøres osv.
Det kan brukes åpne diskusjoner eller f.eks spørreundersøkelser for å finne ut om hvilke aktiviteter som passer seg.
Ungdommene kan være delaktige når regler blir bestemt, men det er best om voksne bestemmer eller avgjør hvilke regler som skal brukes, slik at klubben blir et trygt sted hvor det er visse ansvar.Det viktigste i barn og unges utvikling er at voksne kan gi råd om forskjellige valg de kan ta eller gi dem muligheter til å velge mellom 2 eller flere valg, men at de selv får ta det "avgjørende" valget på en smart måte.

onsdag 27. februar 2008

Gruppearbeid Spørsmål

Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
Han/hun klarer å vise empati i forskjellige situasjoner: Altså at man klarer å sette seg inn i hva personen(e) føler og forstå hvorfor de føler det slik.
Han/hun klarer å samarbeide med andre: Lytte til andres meninger og si ifra om sine egne, men ikke havne i en heftig diskusjon. Man må vite når man skal gi seg osv.
Han/hun har god selvkontroll: Ta hensyn til andre og utsette egne behov i visse situasjoner, takle konflikter og vente på tur rundt mennesker.
Han/hun klarer å vise ansvarlighet: Kan ta avgjørelser og konsekvenser om noe går galt i oppgaven man tar ansvar for.

Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
Jeg har funnet ut at de gruppearbeidene jeg har deltatt i har fungert når jeg er med noen jeg er venn med alt eller snakker med i friminutt og over msn osv. Jeg føler at jeg tørr å snakke mer åpent om mine meninger og jeg tørr å spørre om det er noe jeg lurer på.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
Det er viktig at man hører på alle og vet at alles meninger er like mye verdt. Det er også viktig at alle kan samarbeide sammen og å vise ansvarlighet. Alle burde ha god sosial kompetanse.

Drama Spørsmål

1. Med drama tenker jeg på:
Skuespill, at man kan være en annen person med andre meninger, familie, venner, klesstil, musikksmak osv. Nærmere sagt at man går ut av den du er og får være en annen person en stund. Drama kan være sosialt, gøy og lærerikt, men også utfordrende.

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er:
Litt skummelt, men egentlig liker jeg å kunne være en annen person og bare spille med. Selvtillit er jo noe man burde ha også, men det har jeg nok litt lite av. Men jeg syns rollespill er gøy og positivt.

3. Min erfaring med dramaarbeid er:
Jeg har gått på teater i ca 1 år og lærte mye av det, men jeg fant ut at miljøet teller mye for at man skal kunne spille teater og være sosial. Jeg liker veldig godt dramaarbeid, men jeg føler at man må ha nok selvtillit til å kunne dramatisere.

4. Jeg liker drama fordi:
Jeg liker tanken på å sette pause knapp på sitt eget liv å fordype deg inn i et annet, man får muligheten til å være hvem som helst og alt er mulig.